Blogs en praktijkvoorbeelden

Is feedback een cadeau? Dan toch ééntje dat te vaak in de verpakking blijft. (interview Klasse)

Is feedback een cadeau? Dan toch ééntje dat te vaak in de verpakking blijft. (interview Klasse)

We mochten in Klasse enkele ideeën over feedback delen. Collega Dorien Baele deelt hoe zij er in de klas mee aan de slag ging. Lees hier het artikel. Bedankt Klasse en Bart De Wilde voor het interview. Mooi om te zien hoe Dorien van feedback een essentieel onderdeel van haar lesontwerp maakte. Eerder deelde ze …

Is feedback een cadeau? Dan toch ééntje dat te vaak in de verpakking blijft. (interview Klasse) Read More »

Feedback mag je niet onnodig lang achtervolgen

Feedback mag je niet onnodig lang achtervolgen

Stijn Vanhoof, Geert Speltincx, Dominique Sluijsmans, Valentina Devid Als feedback een startpunt is, wordt het opvolgen van feedback al snel onderwerp van gesprek. Terecht, maar kan het ook doorschieten? Kan het verweven van feedback en beoordelen en (overmatig) registreren onbedoelde neveneffecten hebben, zoals docenten en studenten die permanent het gevoel hebben dat er beoordeeld wordt? …

Feedback mag je niet onnodig lang achtervolgen Read More »

Heldere kwaliteitsverwachtingen – praktijkvoorbeeld: leerlingen werken actief met voorbeeldinterviews

Heldere kwaliteitsverwachtingen – praktijkvoorbeeld: leerlingen werken actief met voorbeeldinterviews

Stijn Vanhoof en Dorien Baele In Feedback in de klas besteden we veel aandacht aan het werken aan heldere kwaliteitsverwachtingen bij leerlingen. “Wat is er nodig om voldoende, goed of uitstekend te scoren? Hoe weet je als leerling of je een bepaald doel bereikt hebt?” Hoe complexer de taak, hoe moeilijker om dit duidelijk te …

Heldere kwaliteitsverwachtingen – praktijkvoorbeeld: leerlingen werken actief met voorbeeldinterviews Read More »

Kwaliteitsbesef bij kunstvakken: een voorbeeld uit de lespraktijk

Kwaliteitsbesef bij kunstvakken: een voorbeeld uit de lespraktijk

Hilly Drok, Stijn Vanhoof en Kim Wintermans Zowel bij Toetsrevolutie als Feedback in de klas hechten we veel belang aan het bijbrengen van kwaliteitsbesef bij leerlingen. “Wat is er nodig om voldoende, goed of uitstekend te scoren? Hoe weet je als leerling of je een bepaald doel bereikt hebt?” Hoe complexer de taak, hoe moeilijker …

Kwaliteitsbesef bij kunstvakken: een voorbeeld uit de lespraktijk Read More »

Actief werken met voorbeelden: Zullen de leerlingen dan niet kopïeren?

Actief werken met voorbeelden: Zullen de leerlingen dan niet kopïeren?

Bij feedback in de klas hechten we veel belang aan het bijbrengen van heldere kwaliteitsverwachtingen bij leerlingen. “Wat is er nodig om voldoende, goed of uitstekend te scoren? Hoe weet je als leerling of je een bepaald doel bereikt hebt?” Hoe complexer de taak, hoe moeilijker om dit duidelijk te maken. Rubrics en criterialijsten kunnen …

Actief werken met voorbeelden: Zullen de leerlingen dan niet kopïeren? Read More »

Verborgen leerkansen bij de spreekbeurt

Verborgen leerkansen bij de spreekbeurt

Catherine Malfait, Stijn Vanhoof en Geert Speltincx Een spreekbeurt blijft in de klas regelmatig beperkt tot het effectief geven van de voorstelling. Of het goed gaat, hangt dan af van de inspanningen die de ouders leverden in het ondersteunen van hun kind. Dat is jammer voor leerlingen die deze ondersteuning thuis niet hebben. In deze …

Verborgen leerkansen bij de spreekbeurt Read More »

Feedback als startpunt i.p.v. eindpunt

Feedback als startpunt i.p.v. eindpunt (voorbeeld lager onderwijs)

Feedback is in de praktijk te vaak een eindpunt waarbij vooral de leraar gewerkt heeft. Het feedbackproces stopt dan zodra de informatie gegeven is. Wat er met de gegeven informatie wordt gedaan, wordt dan weinig of niet opgevolgd. Hoe kan je van feedback als eindpunt naar feedback als startpunt? We lichten toe aan de hand …

Feedback als startpunt i.p.v. eindpunt (voorbeeld lager onderwijs) Read More »

Tips voor feedback in de klas

Tips voor feedback in de klas

Uren spenderen aan verbeteren en feedback geven, maar vervolgens merken dat leerlingen er niet mee aan de slag gaan? Ontdek hier enkele tips over hoe het wel kan. Tip 1. Heldere kwaliteitsverwachtingen? Laat leerlingen actief werken met voorbeelden. Misschien verduidelijk jij verwachtingen al door een criterialijst of rubric toe te lichten, eventueel gecombineerd met een …

Tips voor feedback in de klas Read More »