In onze vormingen leer je de inzichten en werkvormen uit Feedback in de klas – verborgen leerkansen kennen en maak je de vertaalslag naar jouw specifieke context. De vele praktijkvoorbeelden en uitwisseling met andere deelnemers stellen je in staat om meteen in je klas aan de slag te gaan.

De vorming is toepasbaar op alle mogelijke onderwijsniveaus, in Vlaanderen en Nederland.

Vorming kan in de school of online. Ervaring en feedback van deelnemers leert ons dat ook de online vorming gevarieerd is, met veel ruimte voor uitwisseling en reflectie. Stel je eigen eigen vorming samen, gaande van een lezing tot een uitgebreid traject.

Ontdek hieronder ons aanbod. Onze aanrader: het basistraject

Zet met het basistraject in op effect op lange termijn via input, uitwisseling en experiment.

Sessie 1: een stevige basis

Ontdek wat feedback effectief maakt. De belangrijkste inzichten en werkvormen uit het boek komen aan bod. Je leert het kader kennen en een vijfstappenplan voor effectieve en haalbare feedback. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar de eigen feedbackpraktijk te kijken.

Bij elk onderdeel horen concrete keuzes en praktische werkvormen. Je gaat op zoek naar (kleine) stappen om je eigen feedbackpraktijk te verbeteren: meer bereiken met minder correctiewerk.

Tussentijds: aan de slag!

Je experimenteert in je eigen (les)praktijk met één of enkele werkvormen of inzichten.

Sessie 2: verdieping en reflectie

Je blikt samen met de andere deelnemers terug op alle experimenten. Hoe ging het? Werkt wat we besproken hebben ook echt? We staan uitgebreid stil bij de praktijkervaringen en breiden ze uit met nieuwe inzichten, bv. over het stimuleren van zelfsturing. De beste garantie dat de aanpak en inzichten je ook echt vooruit helpen.

In een lezing word je geprikkeld voor het thema. In 1u of 1,5u maak je kennis met de kernideeën en een aantal werkvormen. Het is ook mogelijk op te focussen op alle details en werkvormen van één deelthema (bv. heldere kwaliteitsverwachtingen). Ook tijdens een lezing is er ruimte voor interactie en vragen.

Onder een workshop verstaan we een eenmalig moment waarin deelnemers actief aan de slag gaan met het feedbackkader. Ons advies is om minstens 4 uren te voorzien om een goed beeld te krijgen van het kader en mogelijke werkvormen. Een workshop wordt altijd gevarieerd ingevuld, met veel ruimte voor interactie, uitwisseling en reflectie. Bij een kortere workshop zullen dus minder thema’s aan bod komen. Omdat we zo veel belang hechten aan interactie, houden we de verhouding input-interactie graag gelijk.

Cart
  • No products in the cart.