Vorming

Ontdek ons vormingsaanbod, voor alle leeftijden en onderwijsniveaus.

Wat houdt het in?

In onze vormingen leer je de inzichten en werkvormen uit Feedback in de klas kennen en maak je de vertaalslag naar jouw context. De vele praktijkvoorbeelden en uitwisseling met andere deelnemers stellen je in staat om meteen in je klas aan de slag te gaan.

De vorming is toepasbaar op alle leeftijden en onderwijsniveaus, in Vlaanderen en Nederland. De werkvormen en voorbeelden worden altijd afgestemd op het doelpubliek. De vorming is gericht op leraren, coördinatoren, directies en begeleiders. Vorming kan in de school of online. Ook online in de vorming gevarieerd, met veel ruimte voor uitwisseling en reflectie. 

We stemmen bij elke vraag vooraf goed af, elke vorming is op maat. Neem contact op voor een verkennend gesprek.

Types

Lezing

Meer info

Workshop

Meer info

(Basis)traject

Meer info

Advies

Meer info

Inhoud

Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Meer info

Heldere kwaliteitsverwachtingen

Meer info

Feedback op taak, proces en zelfsturing

Meer info

Een vijfstappenplan voor feedback die doet leren

Meer info

Feedback bij praktijkvakken

Meer info

Feedbackcultuur

Meer info
Scroll naar top

Lezing

In een lezing word je geprikkeld voor het thema feedback in de klas. In 1 à 2u maak je kennis met de kernideeën en een aantal werkvormen. Het is ook mogelijk op te focussen op alle details en werkvormen van één deelthema (bv. heldere kwaliteitsverwachtingen). Ook tijdens een lezing is er ruimte voor interactie en vragen.

Workshop

Onder een workshop verstaan we een eenmalig moment waarin deelnemers actief aan de slag gaan met feedback in de klas. Een workshop kan een halve (±3u) of een hele (±2x3u) duren. Een workshop wordt altijd gevarieerd ingevuld, met veel ruimte voor interactie, uitwisseling en reflectie. Een workshop wordt altijd op maat ingevuld: we nemen vooraf tijd om samen de precieze focus en aanpak te kiezen. 

Om de impact te vergroten is het zinvol om na een workshop een terugkommoment in te plannen met de deelnemers (zie basistraject). Zo’n terugkommoment kan je ook zelf organiseren.

Basistraject

Zet met een (basis)traject in op effect op lange termijn via input, uitwisseling en experiment. Een basistraject bestaat uit twee sessies (zie hieronder). 

Wil je de impact nog vergroten? Kies dan voor een langer traject, verspreid over één of twee schooljaren. Bij een langer traject neemt onze sturing en begeleiding geleidelijk aan af en gaan deelnemers steeds meer zelf, duurzaam aan de slag.

Sessie 1: een stevige basis

Ontdek wat feedback effectief maakt. De belangrijkste inzichten en werkvormen uit het boek komen aan bod. Je leert het kader kennen en een vijfstappenplan voor effectieve en haalbare feedback. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar de eigen feedbackpraktijk te kijken.

Bij elk onderdeel horen concrete keuzes en praktische werkvormen. Je gaat op zoek naar (kleine) stappen om je eigen feedbackpraktijk te verbeteren: meer bereiken met minder correctiewerk.

Tussentijds: aan de slag!

Je experimenteert in je eigen (les)praktijk met één of enkele werkvormen of inzichten.

Sessie 2: verdieping en reflectie

Je blikt samen met de andere deelnemers terug op alle experimenten. Hoe ging het? Werkt wat we besproken hebben ook echt? We staan uitgebreid stil bij de praktijkervaringen en breiden ze uit met nieuwe inzichten, bv. over het stimuleren van zelfsturing. De beste garantie dat de aanpak en inzichten je ook echt vooruit helpen.

Advies

Deze werkvorm is gericht op individuen of (kleinere) teams die op zoek zijn naar iemand die meedenkt over een feedback-vraagstuk in de school, scholengemeenschap of organisatie. Denk aan directieteams, coördinatieteams, een werkgroep (evaluatie, kwaliteitszorg, enz.) of een vakgroep. Het kan gaan van visieontwikkeling tot een specifieke casus van een leerling of leraar. De vraag kan puur inhoudelijk zijn of emotioneel geladen. We nemen alle nodige tijd om uw vraag te beluisteren, eventuele documenten te bekijken en mee te denken. De aanpak is op-en-top op maat en heel flexibel.

 

Nog meer dan bij de andere werkvormen werken we hier behalve met Feedback in de klas ook met onze gerelateerde ervaring en kennis: bv. coaching en gespreksvaardigheden, waarderend onderzoek, kwaliteitszorg, (persoonlijk) leiderschap.

Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Uren spenderen aan correctiewerk en feedback geven, maar vervolgens merken dat leerlingen er te weinig mee aan de slag gaan? Ontdek hoe het anders kan: feedback als wezenlijk onderdeel van je lesaanpak met als centrale vraag “Wat doet leerlingen leren?”

Bij dit aanbod maak je afhankelijk van de beschikbare tijd kennis met meerdere thema’s uit het boek Feedback in de klas: verborgen leerkansen: 

  • Een definitie van feedback met wat de leerling doet centraal
  • Heldere kwaliteitsverwachtingen
  • Feedback als gesprek
  • Feedback als startpunt
  • Feedback op taak, proces en zelfsturing
  • Leerlingen als feedbackgevers en -zoeker

Bij elk thema horen concrete werkvormen. Je wordt meteen aangezet om de vertaalslag naar je eigen context te maken. Wat doe je al? Waar zie je nieuwe kansen? Wat is haalbaar?

Heldere kwaliteitsverwachtingen

Goede feedback begint bij heldere kwaliteitsverwachtingen. “Wat is er nodig om voldoende, goed of uitstekend te scoren?” Hoe complexer de taak, hoe moeilijker om dit duidelijk te maken. Rubrics en criterialijsten kunnen helpen, maar leerlingen lijken ze vaak anders te interpreteren dan je bedoelt. Nochtans, wanneer de kwaliteitsverwachtingen niet duidelijk zijn, schiet feedback zijn doel voorbij. Zie het als een communicatiestoornis. Jammer van al je harde werk.

In deze sessie focus je op het eerste luik van het feedbackkader. Je wordt aan het denken gezet over theorie en praktijk van kwaliteitsverwachtingen en feedback. Je ontdekt hoe je kwaliteitsverwachtingen echt tastbaar kan maken. Leerlingen actief laten werken met voorbeelden is hierbij essentieel. Verschillende mogelijke werkvormen komen aan bod.

Feedback op taak, proces en zelfsturing

Feedback geef je best op drie niveaus: taak, proces en zelfsturing. In de praktijk geven veel leraars echter overheersend of uitsluitend feedback op de taak. De taak zal hierdoor wel verbeteren, maar de leerling leert niet noodzakelijk veel bij. In deze sessie bespreken we hoe je meer kan bereiken door een goed evenwicht te vinden tussen de drie niveaus.

Een vijfstappenplan voor feedback die doet leren

Bij een klassieke aanpak van feedback geeft de leraar individuele, gedetailleerde feedback op werk van leerlingen. Dit is echter tijdsintensief en de leerlingen willen, kunnen of moeten niet altijd met de feedback aan de slag. Te vaak werkt de leraar harder dan de leerling en worden leerkansen gemist. Zonde van de tijd!

In deze sessie staan werkvormen centraal. We stellen een vijfstappenplan voor feedback voor met tal van praktijksuggesties en werkvormen. Opvallend is dat individueel en gedetailleerd feedback geven pas de laatste stap is. Je wordt dus aangemoedigd om ook andere mogelijkheden te verkennen.

Er wordt voldoende ruimte voorzien om  vragen te stellen en ervaringen te delen. Het vijfstappenplan is immers geen strikt kader, maar een bron van inspiratie. Bij de vertaling naar specifieke contexten wordt het helemaal interessant!

Feedback bij praktijkvakken

Deze sessie is er voor leraars die leerlingen begeleiden bij het aanleren van vaardigheden, praktijkvakken en/of stages. Vakken dus waarbij “toepassen, laten zien en doen” centraal staan, eerder dan “weten”. Feedback is ook bij praktijkvakken dé sleutel is om leerlingen te laten groeien. Toch bijten heel wat collega’s hun tanden wel eens stuk op feedback en alles wat daarbij komt kijken (coaching, zelfsturing, evaluatie).

Enkele voorbeelden:

  • dagen en avonden spenderen aan het formuleren van feedback(verslagen) en op een later moment merken dat de feedback niet het verhoopte effect had.
  • feedbackgesprekken niet altijd goed kunnen afbakenen.
  • merken dat de feedback- en evaluatiedocumenten niet altijd het vooropgestelde doel dienen.
  • moeilijk kunnen inschatten wanneer te focussen op feedback (groei) en wanneer op evaluatie (de lat gehaald of niet).

In deze sessie vertrekken we van het feedbackkader (waar draait het om bij feedback, heldere kwaliteitsverwachtingen, feedback die doet leren). Vervolgens staat oefenen, experimenteren en uitwisselen met focus op praktijkvakken centraal. De uitwisseling wordt des te interessanter wanneer collega’s van verschillende praktijkvakken samen aan de slag gaan.

Feedbackcultuur

Hoe werk je aan schoolbrede routines op vlak van feedback aan leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat zowel op klas- als schoolniveau leraren mee zijn in de visie op feedback? Hoe hangt feedback geven aan leerlingen samen met hoe collega’s aan elkaar feedback geven?

Als elke leraar een andere aanpak en routines heeft, gaat er immers veel tijd verloren. Tijd die niet aan het vak zelf besteed wordt. In deze sessie focussen we op datgene dat de individuele leraar en klas overstijgt: een feedbackcultuur die als evident aanvoelt, met voldoende vrijheid in de manier waarop het in elke klas vorm krijgt.