Publicaties

Gelijke kansen en zelfregulerend leren

Gelijke kansen en zelfregulerend leren

Collega’s van Toetsrevolutie werken aan een bundel ReguLEER! met verschillende bijdragen over zelfregulerend leren. Onze bijdrage focust op de relatie tussen gelijke kansen en zelfregulerend leren. De context waarin je geboren wordt heeft immers een grote impact op de kansen die je krijgt om zelfregulerend te leren. Bij leerlingen in kansarme contexten wordt zelfregulerend leren …

Gelijke kansen en zelfregulerend leren Read More »

Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen!

Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen: wat kan je doen?

Peerassessment wordt vaak ingezet bij groepswerk om tot een eerlijk oordeel te komen. Toch geven leraars en docenten aan dat het niet altijd oplevert wat ze willen. Bijvoorbeeld, harde werkers durven geen slechte score te geven aan de ‘meesurfers’ van hun groepje. Of ze geven op een ongelukkige manier feedback en er ontstaan moeilijke, onderhuidse …

Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen: wat kan je doen? Read More »

De juiste weg naar zelfsturing

De juiste weg naar zelfsturing

In dit artikel dat werd gepubliceerd in Th&ma Hoger Onderwijs focussen we op misverstanden rond studentgecentreerd onderwijs. Docenten willen studentgecentreerd leren nog wel eens gelijkstellen met studentgestuurd leren. Dat is volgens ons ten onrechte. Dat de student centraal staat, betekent niet dat hij de touwtjes in handen hoeft te hebben. In dit artikel verduidelijken we …

De juiste weg naar zelfsturing Read More »