Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen: wat kan je doen?

Peerassessment wordt vaak ingezet bij groepswerk om tot een eerlijk oordeel te komen. Toch geven leraars en docenten aan dat het niet altijd oplevert wat ze willen. Bijvoorbeeld, harde werkers durven geen slechte score te geven aan de ‘meesurfers’ van hun groepje. Of ze geven op een ongelukkige manier feedback en er ontstaan moeilijke, onderhuidse conflicten. 

Wil je dat peerassessment echt oplevert, dan vraagt het een goede voorbereiding én een goede organisatie van het groepswerk én het assessment zelf. Maar hoe pak je dat precies aan? Wat is er haalbaar binnen de (vaak beperkte) tijd die er is? Met deze tekst geven we een aantal werkvormen mee voor het stapsgewijs opbouwen van peerassessment. We konden hierbij dankbaar gebruik maken van feedback, werkvormen en praktijkvoorbeelden van heel wat KdG-collega’s.

Pdf verschijnt in december 2023

We gaven een sessie over het thema op de Vlor studiedag evaluatiepraktijk en -beleid op 12 oktober 2023. De handouts vind op de verslagpagina hiervan