Gelijke kansen en zelfregulerend leren

Collega’s van Toetsrevolutie werken aan een bundel ReguLEER! met verschillende bijdragen over zelfregulerend leren.

Onze bijdrage focust op de relatie tussen gelijke kansen en zelfregulerend leren. De context waarin je geboren wordt heeft immers een grote impact op de kansen die je krijgt om zelfregulerend te leren. Bij leerlingen in kansarme contexten wordt zelfregulerend leren minder buiten de school ontwikkeld, minder ondersteund door de thuiscontext, is er een meer stressvolle thuisomgeving en is er vaak minder mentale ruimte over voor zelfregulerend leren.

Tegelijkertijd zien we een vergelijkbaar beeld op school: omwille van overtuigingen over zelfregulerend leren krijgen net deze leerlingen minder ontwikkelkansen vanuit de leraar én hebben leerlingen en studenten minder zelfregulerend vermogen in stresserende of discriminerende omgevingen.

Niet alle leerlingen hebben dus dezelfde kansen op vlak van deze factoren en dus ook niet op vlak van het ontwikkelen van zelfregulerend leren. Dit zorgt ervoor dat het potentieel van veel leerlingen niet benut wordt. Omdat dit vaak onder de radar blijft, focussen we met onze bijdrage op de rol van de thuisomgeving en schoolomgeving bij het ontwikkelen van zelfregulerend leren en geven we aanpakken en werkvormen mee gelijke kansen te creëren.

De tekst verschijnt in april 2024. Heb je al interesse in het thema en onze bijdrage? Neem gerust contact op.