Podcast Buiten de krijtlijnen

We waren te gast bij Buiten de Krijtlijnen en spraken met Rinke Vanhoeck uitgebreid over Feedback in de klas. Het vijfstappenplan van ons boek vormde een mooie leidraad voor het gesprek.

“Een zeer efficiënte manier van leren is door middel van feedback. Het terugkoppelen naar je leerling over hoe die het heeft gedaan, wat er verbeterd kan worden en waar er groeikansen liggen is een belangrijk onderdeel van de job als leerkracht.

Stijn Vanhoof en Geert Speltincx schreven een boek over feedback. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden proberen ze richting te geven aan wat nu goede feedback is en hoe je er mee aan de slag kan gaan in je klaslokaal.

We spraken met hen over hun vijf stappen model, over wat verwachtingen met feedback te maken hebben en hoe een feedbackcultuur alles bepalend is”

Meer info over Buiten de krijtlijnen: https://www.dekrijtlijnen.be/#over