Podcast Aan tafel bij Lucas

We begeleidden voor Lucas onderwijs apart een webinar voor basis/primair en secundair/voortgezet onderwijs. In deze podcast praten we na met twee deelnemers en Flemming de Graaf.

“Aan tafel bij Lucas worden activiteiten van de Lucas Academie besproken. Deze maand bespreken we de activiteit ‘Feedback in de klas’ voor het primair en voortgezet onderwijs. Het webinar heeft plaatsgevonden in oktober en november en werd verzorgd door Stijn Vanhoof. Stijn is verbonden aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen. Wij praten tijdens deze podcast na met Stijn en twee deelnemers aan het webinar.”

Meer info over Lucas Onderwijs: https://www.lucasonderwijs.nl/ 

Meer info over Lucas Academie: https://www.lucasacademie.nl/