Feedback in de klas: Verborgen leerkansen voor lager onderwijs

Donderdag 25 maart
16.00u-18.30u
Gratis online sessie

Deze gratis interactieve online sessie richt zich specifiek tot jou als leraar lager onderwijs. Je maakt kennis met enkele inzichten uit het boek feedback in de klas. Je ontdekt drie kenmerken voor effectieve feedback, telkens met concrete keuzes en praktische werkvormen.

  • Heldere verwachtingen via actief werken met voorbeelden
  • Feedback als startpunt
  • Leerlingen als feedbackgevers en -zoekers

We helpen je met de vertaling naar jouw concrete situatie. In de uitwisseling met andere deelnemers wordt alles extra tastbaar. Je gaat op zoek naar kleine, haalbare stappen om je eigen feedbackpraktijk te verbeteren.

Cart
  • No products in the cart.