Stijn Vanhoof

“Samen werken aan sterk, gefundeerd en haalbaar onderwijs, altijd met aandacht voor het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Die combinatie kenmerkt mijn keuzes.

Ik stond 8 jaren voor de klas in het secundair onderwijs. Mijn vakken waren sociale wetenschappen en integrale opdrachten in de derde graad Sociale en Technische Wetenschappen. Ik was er ook enkele jaren socio-emotionele leerlingenbegeleider en coördinator meetbeleid. (Rozenberg SO in Mol, 2009-2017)

Mijn aandacht voor wetenschappelijke inzichten en een onderzoekende houding in het onderwijs, werd ontwikkeld toen ik onderzoek deed over de didactiek van onderzoeksvaardigheden. Veel energie haalde ik toen al uit het lesgeven: ik begeleidde oefeningensessies onderzoeksvaardigheden en statistiek bij studenten psychologie en pedagogische wetenschappen. (KU Leuven, 2004-2011)

Sinds 2011 geef ik op zelfstandige basis vormingen over toetsing, praktijkonderzoek en feedback. Ik gaf vormingen aan leerkrachten en docenten, lerarenopleiders, directies, middenkader en pedagogisch begeleiders. Ik geef graag vormingen omdat theorie en praktijk van onderwijs er mooi samen komen. Waar ik volgens deelnemers voor sta: didactische en praktische insteek, focus op de essentie, veel praktijkvoorbeelden, leren van elkaar door veel interactie in te bouwen, veilige sfeer met ruimte om te leren uit fouten, wetenschappelijke inzichten concreet, doorleefd en tastbaar maken.

Momenteel begeleid ik samen met collega’s docenten met hun onderwijsopdracht aan KdG Hogeschool. Het gaat hierbij om langere trajecten rond onderwijskundige thema’s (bv. feedback, zelfsturing, controleren van begrip, toetsen), zowel bij beginnende docenten als ervaren teams. (Karel de Grote Hogeschool, 2017-heden)

Ik werk momenteel ook nog deeltijds als praktijklector in de academische master gedragswetenschappen. Ik begeleid reflectiegroepen en stages. Fijn om vanuit mijn didactische achtergrond en coachingsvaardigheden studenten te ondersteunen bij hun eerste stappen in het onderwijs. Hier staat feedback in de klas ook centraal; ik sleutel zelf ook nog altijd aan mijn feedbackpraktijk. (KU Leuven, 2015-2017, 2020-heden)

Scroll naar top