Publicaties

Hier vind je een overzicht van onze publicaties (chronologisch geordend). Neem gerust contact op als je een publicatie wil bekijken.

Speltincx, G., Vanhoof S., & Vanhoyweghen, K. (2019). De juiste weg naar zelfsturing. Misvattingen rond studentgecentreerd onderwijs. Thema Hoger Onderwijs, 5, 70-75.

Hannes, M. & Vanhoof, S. (2017). De school door de bril van externe partners. Het stakeholdersoverleg als platform voor kwaliteitszorg. In Vanhoof, J. & De Ruytter, G. (Reds.) De rol van externen bij kwaliteitszorg. Vreemde ogen doen spreken. Brussel: Politeia.

Vanhoof J. & Vanhoof S. (2014). Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om tot succesvol informatiegebruik te komen : van zelfreflectie naar actie. Handboek beleidvoerend vermogen, Brussel, Politeia.

Vervecken, D., & Speltincx, G. (2014). Challenging Strong Students in Tertiary Education. Pursuit of Excellence in a Networked Society: Theoretical and Practical Approaches, 67.

Speltincx, G. (2013). Evidence based werken in onderwijsontwikkeling. Thema, 1, 35-41.

Speltincx, G., Vander Beken, D. (2012). Leertrajectbegeleiding en Onderwijs op maat. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(4), 44-51.

Duriez, B, & Speltincx, G. (2011). Is het sop de kool waard? Een onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments. In Taalbeleid en taalondersteuning: Wat werkt? Inspiratie en praktijkvoorbeelden uit het Hoger Onderwijs (pp. 255-266). Tielt: Lannoo.

Gijbels, D., Speltincx, G. (2011). Beginassessments: meten van startcompetenties. Antwerpen: Garant.

Vanhoof, S., Kuppens, S., Castro Sotos, A., Verschaffel, L., Onghena, P. (2011). Measuring statistics attitudes: Structure of the survey of attitudes toward statistics. Statistics Education Research Journal, 10 (1), 35-51.

Vanthournout, G., Donche, V., Gijbels, D., Speltincx, G., Van Petegem, P., & Mertens, R. (2011). Het opzetten van leertrajectbegeleiding:
Wat kunnen leer-en motivatiekenmerken van eerstejaarsstudenten en hun
beoordeling van perceptie op de begeleiding ons leren. Tijdschrift voor hoger onderwijs, 2.

Vanhoof, S. (2010). Statistics attitudes in university students: Structure, stability, and relationship with achievement. Doctoraatsproefschrift.

März, V., Vanhoof, S., Onghena, P. (2010). De plaats van statistiek in het onderwijs: in of uit de wiskundeles? , Impuls voor Onderwijsbegeleiding, 40, 170-177.

März, V., Vanhoof, S., Kelchtermans, G., Onghena, P. (2010). De vernieuwing van het statistiekonderwijs in Vlaanderen: percepties en betekenisgeving in het implementatieproces. Pedagogische Studiën, 87 (2), 134-151.

Castro Sotos, A., Vanhoof, S., Van Den Noortgate, W., Onghena, P. (2009). How confident are students in their misconceptions about hypotheses tests?. Journal of Statistics Education, 17 (2).

Vanhoof, S., Castro Sotos, A., Verschaffel, L., Onghena, P. (2009). Vragenlijst statistisch redeneren. Wiskunde en Onderwijs, 35, 305-319.

Peters, G., März, V., Vanhoof, S., Onghena, P. (2009). Statistisch redeneren: achtergrond en voorbeelden. Wiskunde en Onderwijs, 35, 229-243.

Onghena, P., Van de Ven, S., De Greve, H., Vanhoof, S. (2013). Methoden en technieken van het empirisch-analytisch pedagogisch onderzoek: Deel 1: Theorieboek. Leuven: Acco.

Castro Sotos, A., Vanhoof, S., Van Den Noortgate, W., Onghena, P. (2008). The transitivity misconception of Pearson’s correlation coefficient. Statistics Education Research Journal, 8 (2), 33-55.

Castro Sotos, A., Vanhoof, S., Van Den Noortgate, W., Onghena, P. (2007). Students’ misconceptions of statistical inference: A review of the empirical evidence from research on statistics education. Educational Research Review, 2, 98-113.

Vanhoof, J., Vanhoof, S., Van Petegem, P. (2006). Het axioma van alternatieve evaluatievormen: Mogelijkheden voor de wiskundeles. Persoon en Gemeenschap: Tijdschrift voor Onderwijs en Vorming, 59, 15-38.

Vanhoof, S., Onghena, P., Verschaffel, L., Van Dooren, W., Van Den Noortgate, W., Castro Sotos, A. (2006). Attitudes towards statistics and their relationship with short- and long-term exam results. Journal of Statistics Education, 14 (3).

Cart
  • No products in the cart.